Pierwsza z uproszczonych form- karta podatkowa

Karta podatkowa jest najprostszą z form opodatkowania, która nie wymaga szczególnej znajomości przepisów czy skomplikowanych czynności. Wymaga jedynie wpłacania co miesiąc ustalonej kwoty, która nie zależy od generowanych przychodów. Stosują ją głównie małe przedsiębiorstwa nie zatrudniające wielu pracowników, posiadające swoją siedzibę w niewielkiej miejscowości.

Większość biznesmenów zapewne chciałoby wybrać właśnie tą formę, jednak nie każdy może. Niestety przeznaczona jest ona dla nielicznych jednostek gospodarczych w tym głównie prowadzących działalność handlową, usługową bądź wytwórczo-usługową. Informacje na temat odbiorców mogących skorzystać z tej formy opodatkowania znajdują się w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Znaleźć w nim możemy dodatkowo przykładowe kwoty zobowiązania podatkowego.

Podmioty gospodarcze, które wybrały kartę podatkową nie są zobligowane do prowadzenia księgowości bądź składania zeznania rocznego PIT. Do ich zadań należy jedynie złożenie druku PIT 16-A, na którym wykazać muszą zapłacone oraz odliczone od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy również pamiętać o tym, że faktury i rachunki dokumentujące sprzedaż przechowuje się przez 5 lat.

Karta podatkowa Wielkość karty podatkowej wyznacza się kwotowo. Podlega ona każdego roku zwiększeniu w stopniu odpowiadającemu wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów, a także usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku minionego.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ? Wybór karty podatkowej wiąże się z każdorazową wpłatą podatku nawet jeśli firma nie osiągnęła dochodu, a poniosła stratę. Dodatkowo z tej formy opodatkowania skorzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy kontynuują prowadzenie jej od roku 2021.