Ile przerwy przysługuje w pracy?

Każdy pracownik ma prawo do przerwy podczas pracy i pracodawcy powinni o tym pamiętać. Co mówi o tym kodeks pracy?

Istotny jest przede wszystkim fakt, że jeżeli pracownik przepracuje w ciągu jednej doby co najmniej 6 godzin, to przysługuje mu przerwa o długości 15 minut. Przerwa ta wliczana jest w czas pracy i przysługuje za nią wynagrodzenie. Oprócz podstawowych 15 minut pracodawca ma prawo przyznać dodatkowy czas na posiłek czy załatwienie spraw osobistych, który jednak nie może być dłuższy niż 60 minut. To od pracodawcy zależy ile dodatkowego czasu na odpoczynek postanowi dać pracownikowi.

Ważnym wyjątkiem jest praca młodocianego pracownika. Jeżeli nie ukończył on 16 lat, to przepisy go dotyczące odrobinę się różnią. Przede wszystkim nie może on pracować dłużej niż 6 godzin. Przerwa natomiast w jego przypadku wynosić musi 30 minut, pod warunkiem że pracuje nie krócej niż 4,5 godziny. Przerwa ta musi trwać nie przerwanie. Dodatkowe prawa mają również kobiety karmiące.