Indywidualne mikrorachunki podatkowe

W styczniu bieżącego roku, wdrożone zostały nowe przepisu podatkowe, które zapewniły powstanie indywidualnych rachunków dla każdego podatnika. Rachunki zostały wygenerowane dla podatników posiadających numer PESEL lub NIP – czyli dla wszystkich niezależnie od tego czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie. Rachunki służą do wpłacania wszystkich zobowiązań podatkowych, zarówno z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, od osób prawnych – CIT jak i podatku od towarów i usług – VAT.

Aby uzyskać dostęp do swojego rachunku i ustalić jego numer, należy skorzystać z generatora znajdującego się na ministerialnej stronie podatki.gov.pl – wystarczy podać numer PESEL lub NIP.
Co istotne, numer rachunku nie ulega zmianie. Oznacza to, że jest on taki sam nawet w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i zmiany właściwego urzędu czy danych osobowych.
Największą zaletą nowego systemu jest ograniczenie pomyłek, jaki do tej pory się zdarzały. Dokonywanie wpłat na różne rachunki w zależności od tytułu zobowiązania prowadziło do błędów, a te z kolei do konieczności pisania wyjaśnień i wniosku o przeksięgowanie podatku.

Kolejnymi zaletami są: możliwość monitorowania dotychczasowych wpłat, niezmienność numeru rachunku oraz możliwość szybszego i prostszego otrzymania zaświadczenia o braku zaległości podatkowych.