Rozliczenie VAT od importu towarów – ZMIANY!

Od 1 lipca 2020 roku nastąpi zmiana w rozliczaniu VAT-u z tytułu importu towarów. Właśnie dlatego Ministerstwo Finansów opracowało wyjaśnienia odnośnie wprowadzonych zmian w zakresie rozliczania owego VAT-u bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Zmiany, które weszły w życie z początkiem lipca w zakresie art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, wprowadzone przepisami art. 33 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku odnośnie zmiany niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, które polegają na rozszerzeniu grupy podatników, którzy z kolei zostali uprawnieni do rozliczenia podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

Przepisy te dają taką możliwość jedynie podatnikom, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT pod warunkiem, że będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego, bądź pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Jak się okazuje – rozliczenie podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej może zostać objęty cały import towarów, a więc zarówno ten objęty uproszczeniami celnymi, jak i zgłoszeniami celnymi na zasadach ogólnych. Wówczas podatnicy będą mieli możliwość składania deklaracji kwartalnych nie wcześniej niż dopiero po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu danego kwartału, w którym dokonany został import towarów rozliczanych bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

W razie ewentualnych pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem!