Został miesiąc na zgłoszenie firmy do CRBR

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mają jeszcze miesiąc na złożenie wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara w wysokości nawet 1 miliona złotych.

Rejestr prowadzony przez Ministerstwo Finansów ma na celu gromadzić informacje na temat osób fizycznych sprawujących bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Do zgłoszenia firmy do rejestru zobowiązane są spółki z o.o., proste spółki akcyjne, spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i akcyjne. Podmiotami zwolnionymi z obowiązku złożenia wniosku do CRBR są spółki partnerskie, publiczne spółki akcyjne oraz spółki zagraniczne posiadające w Polsce swoje oddziały. Warto również pamiętać, że wniosek muszą złożyć także firmy, które rozpoczęły proces swojej likwidacji.

Nowe spółki na złożenie dokumentów do CRBR mają zaledwie 7 dni roboczych od momentu uzyskania wpisu do KRS.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego musi zawierać następujące dane:
A. dane firmy:
– nazwa + forma prawna działalności,
– numery KRS i NIP,
– adres siedziby,
B. dane beneficjenta:
– dane osobowe,
– obywatelstwo + państwo zamieszkania,
– numer PESEL/ datę urodzenia,
– informację dotyczącą uprawnień, wielkości i charakteru udziałów.