Kontrola podatkowa – czy zawsze zapowiedziana?

Prowadząc własny biznes warto starać się, aby wszystkie obowiązki były wypełniane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Istotne jest, że organy podatkowe co jakiś czas sprawdzają czy przedsiębiorcy stosują się do określonych zasad. Czy kontrole podatkowe są zapowiedziane? Ile mogą trwać?

Kontrola podatkowa powinna zostać przeprowadzona w terminie nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia takiego zawiadomienia.

Jest przeprowadzana przez co najmniej dwóch kontrolujących urzędników. Podatnik powinien otrzymać zawiadomenie o planowanej kontroli podatkowej.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest udzielenie wszelkich informacji oraz dokumentów, które będą potrzebne do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Kontrola podatkowa – ile trwa?

dla mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,
dla małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,
dla średnich przedsiębiorców – 24 dni robocze,
dla pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych

 

Podatnik zobowiązany jest do wyjaśnienia oraz naprawienia wszelkich nieprawidłowości ujawnionych przez przeprowadzoną kontrolę podatkową.