Obowiązek zgłoszenia spółki do VAT

Obowiązek zgłoszenia spółki do VAT, czyli w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą jako producenci, handlowcy, usługodawcy, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne, rolnicy.

Konieczność przeprowadzenia procedury rejestracji spółki do VAT pojawia się w sytuacji, gdy:

  • wartość twojej sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł.
  • przedsiębiorca sprzedaje towary lub usługi wymienione w Ustawie o VAT.

W określonych zawodach podejmowane czynności są zwolnione z VAT (art. 43 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług) – np. usługi medyczne. Mamy w tej sytuacji do czynienia ze zwolnieniem przedmiotowym.

Zwolnienie podmiotowe obowiązuje, gdy nie zostanie przekroczony limit sprzedaży 200 000 zł.

Obowiązek zgłoszenia spółki do VAT – gdzie dopełnić formalności?

Zgłoszenia należy dokonać w urzędzie skarbowym.

W celu dokonania zgłoszenia należy uzupełnić i złożyć formularz VAT-R.

Opłaty:

Rejestracja do VAT jest bezpłatna.

Dodatkowo jeżeli chcemy otrzymać potwierdzenie rejestracji musimy zapłacić 170 zł.

Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest również aktualizacja danych firmy w KRS.