Wypełnianie i składanie deklaracji VAT-R

Rejestracja podmiotu jako czynnego płatnika VAT to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który chce dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub utracił możliwość korzystania z podmiotowego zwolnienia z podatku.

Deklaracja VAT-R definicja

Zgłoszenie do rejestru odbywa się na formularzu VAT-R. Jest to druk służący rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług, czyli VAT.

Wypełnianie VAT-R

Formularz VAT-R składa się z 6 sekcji, z których 5 pierwszych wypełnia przedsiębiorca:

  • Cel i miejsce złożenia zgłoszenia oraz informacje na temat właściwego naczelnika US – wybieramy czy wniosek ma charakter rejestracyjny czy aktualizacyjny oraz adresata czyli naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres,
  • Dane podatnika,
  • Obowiązek podatkowy w zakresie VAT – wskazujemy okoliczności określające obowiązek podatkowy oraz wpisujemy informacje na temat składania deklaracji.
  • Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako czynnego płatnika VAT,
  • Podpis podatnika lub osoby reprezentującej.

    Składanie VAT-R

Złożenie VAT-R polega na przekazaniu go to właściwego urzędu skarbowego. Deklarację można złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie. Pismo należy złożyć jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT. Jeśli chodzi o zgłoszenie aktualizacyjne, musi ono zostać przekazane nie później niż na 7 dni od momentu zmiany.