Możliwość skorzystania ze stawki 9% CIT

Zgodnie z tym, o czym informują nas obowiązujące przepisy prawa – od dochodów, które osiąga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należny jest tzw. podatek dochodowy od osób prawnych, a więc znany wszystkim CIT, którego stawka wynosi 19%. Z kolei w przypadku tzw. małych podatników, a więc spółek z o.o. które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z działalności operacyjnej w kwocie, która nie przekracza granicy 2 mln euro, istnieje możliwość ze skorzystania ze stawki 9%.

Każdy przedsiębiorca powinien jednak mieć na uwadze fakt, iż istnieje lista obostrzeń, które dotyczą możliwości skorzystania z obniżonej stawki podatku CIT. Szczegółowo zostały one opisane w przepisie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednym owych obostrzeń jest kategoryczny zakaz zastosowania owego rozwiązania wówczas, gdy dana spółka powstała na skutek przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony dobrą wiadomością jest fakt, iż zakaz ten jest czasowy i obowiązuje wyłącznie w roku, w którym dana spółka rozpoczęła działalność, a także roku, który po nim następuje.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!