O czym pamiętać przed przejściem na pełną księgowość?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie uproszczonej po przekroczeniu ustalonego limitu muszą przejść na pełną księgowość, czyli szczegółową ewidencję zdarzeń gospodarczych. Ile wynosi limit? O czym pamiętać przed przejściem na pełną księgowość?

Limit pełnej księgowości 2022 r.
Obecnie limit wynosi 2 000 000 euro.
Po przeliczeniu limit wynosi 9 188 200 zł.
Jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą powyższy limit zobligowane są do przejścia na pełne księgi.

Przed otwarciem ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy zobowiązani są do dopełnienia kilku obowiązków, które pomogą zamknąć poprzednią formę ewidencji księgowej i rozpocząć prowadzenie księgowości w formie pełnej rachunkowości.

O czym pamiętać przed przejściem na pełną księgowość?
➦ sporządzenie spisu z natury
➦ wycenienie składników majątków objętych spisem z natury
➦ dokonanie wpisu z natury do księgi
➦ sporządzenie rocznego zestawienia
➦ ustalenie wysokości dochodu, osiągniętego w roku podatkowym w sposób określony w objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Warto tutaj podkreślić, że przejście na pełne księgi wymaga opracowania dostosowanej do profilu działalności polityki rachunkowości.

W przypadku posiadania pytań związanych z prowadzeniem pełnej księgowości firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi księgowymi. Oprócz prowadzenia księgowości dla firm świadczymy również usługi doradztwa księgowego oraz podatkowego.