Księgowość w spółce z o.o.

Księgowość w spółce z o.o. prowadzona jest podobnie jak w spółce akcyjnej. Spółka ta od początku swojego istnienia ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Należy więc na początek każdego nowego roku rozliczeniowego oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej założyć księgę rachunkową.

Należy wszystkie operacje gospodarcze księgować w dzienniku, a następnie na kontach głównych i pomocniczych. Pod koniec okresu obrachunkowego obowiązkiem staje się zamknięcie księgi rachunkowej, a potem sporządzenie na jej podstawie sprawozdania finansowego.

Księgowość w spółce z o.o. stanowi często utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niestety rozbudowana i dokładna forma powodują, że prowadzeniem księgowości muszą zająć się specjaliści. Odpowiednia wiedza księgowa oraz doświadczenie w prowadzeniu księgowości stają się obowiązkowe.

Księgowość w spółce z o.o. stanowi pewnego rodzaju utrudnienie, lecz nie można zapomnieć o tym, że prowadzenie pełnej rachunkowości ma też swoje zalet. Zalicza się do nich bieżącą kontrolę wydatków, dokładną ewidencję stanu finansowego oraz możliwość ustanowienie własnej polityki rachunkowości.