Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć…

Mimo iż umowa o pracę stanowi bardzo stabilną formę zatrudnienia to niemal każdą z nich można rozwiązać. Zaprzestanie stosunku pracy koniecznie musi zostać przeprowadzone z zachowaniem wszelkich norm prawnych.


Co ważne istnieje jednak grupa pracowników chronionych prawnie, czyli osób których nie można zwolnić w żadnych okolicznościach. Jest tak w przypadku chociażby kobiet w ciąży, a także tych, które przebywają na urlopie macierzyńskim. Chronione są również osoby w wieku przedemerytalnym, gdyż w ich przypadku znacznie trudniej o kolejne zatrudnienie, a bez niego stracą prawo do świadczeń emerytalnych.

Pracodawca nie ma prawa rozwiązać także umowy o pracę z osobami przebywającymi na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim, a także jeżeli zawarł umowę na czas określony krótszy niż pół roku.

Nie ma jednak problemu z wypowiedzeniem umowy na czas określony oraz czas próbny.

zwolnienie_pracownika