Pełna księgowość

Pełna księgowość (księgi rachunkowe) to bardzo zaawansowany, skomplikowany i sformalizowany proces ewidencji wszystkich operacji jakie zostały przeprowadzone w firmie. Dotyczy to także transakcji bezgotówkowych.

Służy ona nie tylko do obliczenia wysokości podatku, ale także pozwala na zaciągnięcie informacji o stanie majątkowym działalności oraz o błędach jakie zostały popełnione. Dzięki temu można ich uniknąć w przyszłości.

Zasady jej prowadzenia zostały ustalone w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694). Do jej prowadzenia zobligowane są wszystkie podmioty gospodarcze, których przychód za poprzedni rok obrotowy przekroczył równowartość kwoty 1 200 000 euro, a także wszystkie spółki:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjne,
  • komandytowo-akcyjne,
  • komandytowe.

Zalety pełnej księgowości:

  • szczegółowy obraz operacji finansowych mających miejsce w przedsiębiorstwie,
  • możliwość przeprowadzenia pełnej analizy finansowej,
  • możliwość kontroli stanu majątku i finansów przedsiębiorstwa,
  • ukazanie zmian, które powinny być wprowadzone w firmie w zakresie finansów i prowadzenia pełnej księgowości.