ZUS 2019

Przedsiębiorcy w 2019 roku mogą opłacać składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych według jednej z następujących opcji:
– ulga na start:
składka zdrowotna – 342,32 zł
e-składka – 342,32 zł
– mały ZUS:
ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 197,03 zł
ubezpieczenie społeczne z chorobowym – 213,57 zł
składka zdrowotna – 342,32 zł
e-składka bez ubezpieczenia chorobowego – 539,35 zł
e-składka z ubezpieczeniem chorobowym – 555,89 zł
– ZUS od przychodów:
e-składka jest mniejsza niż minimalna dla małego ZUS i nie większa niż minimalna dla dużego ZUS.
– duży ZUS:
ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 834,55 zł
ubezpieczenie społeczne z chorobowym – 904,60 zł
składka zdrowotna – 342,32 zł
FP – 70,05
e-składka bez ubezpieczenia chorobowego – 1246,92 zł
e-składka z ubezpieczeniem chorobowym – 1316,97 zł

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej w 2019 roku wynosi 3803,56 zł. Jest to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.