Ulga prorodzinna

Zgodnie z artykułem ustawy o ordynacji podatkowej pod pojęciem ulgi rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienie, odliczenie lub obniżkę kwoty, których zastosowanie powoduje obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę naliczoną.

Ulga na dzieci to jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. Rozliczenie tej kwoty następuje dopiero po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.
Z tego rodzaju odliczenia skorzystać mogą podatnicy, którzy płacą podatek dochodowy według skali podatkowej, czyli rozliczający się z dochodów na formularzach PIT 36 i 37.
W przypadku, gdy podatnik posiada jedno dziecko, które co do zasady uprawnia go do skorzystania z ulgi, kluczowa jest kwota dochodów jakie uzyskiwał przedsiębiorca w danym roku podatkowym.
To zwolnienie od kwoty należnej jest sporym ułatwieniem dla podatników, szczególnie takich, którzy posiadają wiele dzieci.
Na żądanie organów kontroli skarbowej podatnik zobowiązany jest przedstawić zaświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia – w szczególności odpis aktu urodzenia dziecka i zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.