Wycena przedsiębiorstwa – metoda dochodowa

Metoda dochodowa jest najpopularniejszą metodą wyceny przedsiębiorstwa, chociaż jest przy tym wyjątkowo skomplikowana. W tym przypadku wartość przedsiębiorstwa stanowią jego przyszłe dochody po właściwym spożytkowaniu ich oczekiwaną stopą zwrotu. Jej popularność wymaga z racjonalnego podejścia do wyceny, które opiera się na wartości posiadanego majątku firmy w dniu wyceny, ale jej przewidywanych dochodów w przyszłości.

Takie podejście umożliwia uzyskanie wartości zbliżonej do realnej wartości przedsiębiorstwa. Skomplikowana natura tego typu podejścia do wycenienia wartości przedsiębiorstwa wynika z problemów, które napotykamy podczas zbierania informacji, pozwalających przewidzieć jak będą wyglądały przyszłe dochody. Mianowicie chodzi o wiarygodność tych informacji, ponieważ wycena ta opiera się na różnych analizach, które zazwyczaj są zbytnio optymistyczne.

Ważne jest właściwe przeanalizowanie nie tylko sytuacji przedsiębiorstwa, ale również sytuacji na rynku, na którym określona firma prowadzi swoją działalność gospodarczą. Z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce, im dłuższy okres prognozy, tym większe prawdopodobieństwo występowania błędów w analizie. Mimo to metoda dochodowa nadal pozostaje najpopularniejszym wariantem.