Podatek dochodowy – czym jest?

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że rozpoczynając przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązani są do opłacania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych mogą od dochodu dokonać odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby obliczyć podatek za dany okres rozliczeniowy, podatnik musi od kwoty przychodu odjąć koszty, następnie od otrzymanego wyniku dokonać odliczenia sumy wpłaconych składek. Tak wyliczoną kwotę pomnożyć należy przez 18% stawkę podatku. Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy wpłacić należy do Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać także z popularnej formy, która jest jednocześnie najczęściej wybierana – liniowej o stawce 19%. Przy tej metodzie rozliczania się z podatku dochodowego, płatnikowi przysługuje rozliczanie się o stałej stawce procentowej, bez względu na wysokość dochodu.

Jeszcze inną metodą, z jakiej skorzystać mogą podatnicy jest także podatek zryczałtowany, który bierze pod uwagę jedynie koszta, jakie ponosi przedsiębiorca, aby uzyskać przychód.