Podatek od seriali

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadza zmianę w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, która jest istotna dla nadawców VOD (takich jak np. Netflix, Ipla, Player, HBO GO, Cda i inne platformy streamingowe).

Nowe przepisy zobowiązują podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie do dokonywania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki filmowej w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Warto zaznaczyć, że podmiot, który dostarcza audiowizualną usługę medialną na żądanie posiadający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zobligowane jest do dokonania daniny. Jej wysokość ustalana jest na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe regulacje prawne mają zacząć obowiązywać od lipca 2020 roku.

Wprowadzenie nowego podatku spowodowane jest obecną sytuacją wywołaną COVID-19. To skutkiem braku eksploatacji filmów w kinach oraz ogólnoświatowy wzrost w trakcie pandemii korzystania z usług medialnych na żądanie.