Reklamacje między przedsiębiorcami

Codziennością w funkcjonowaniu firm jest zakup i wymiana towarów między przedsiębiorstwami.
Towar czasami może okazać się wadliwy, a zgodnie z prawem przedsiębiorca ma możliwość reklamacji uszkodzonego towaru.

Ewentualne wady towaru należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy i poinformować go o zaistniałej sytuacji.
Termin zgłoszenia nie jest jednoznacznie określony, ponieważ należy zrobić to niezwłocznie. Jednak najdłuższym możliwym terminem, w przypadku odwołania zgłoszenia jest 14 dni.
Kwestia zawiadomienia sprzedawcy jest dobrowolna, może być telefoniczna, mailowa. Najważniejsze, żeby miał on możliwość zapoznania się z treścią zawiadomienia jak najszybciej.

W transakcjach między przedsiębiorcami ważne jest, aby kupujący zachował wymagane w danych okolicznościach akty staranności.
Są nimi:

1. Dokładne zbadanie rzeczy przy jej odbiorze
2. Zawiadomienie sprzedawcy o wykryciu wady możliwie jak najszybciej

Jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie dostawy oraz nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji najprawdopodobniej nie będzie miał prawa dochodzić się roszczeń z tytułu rękojmi.