Zmiany z 9% stawką CIT

Rząd planuje nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  ma zostać podniesiony limit przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9% stawki CIT.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyróżnia dwie stawki podatku CIT:

  • 19% liczona od podstawy opodatkowania,
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych

Obecnie, aby skorzystać z niższej, 9% stawki podatku należy spełnić dwa warunki:

  • posiadać status małego podatnika,
  • posiadać niskie przychody bieżące (netto), max. 1,2 mln euro.

Nie może stosować obniżonej stawki podatkowej w roku podatkowym, w którym podmiot rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.