Samofakturowanie

W procesie samofakturowania dostawca wydający towar lub wykonujący usługę nie potwierdza tego żadnym dokumentem, a obowiązek wystawiania faktury VAT zostaje przerzucony na nabywcę, który powinien dopełnić go w chwili otrzymania świadczenia.

Z samofakturowania można korzystać w dowolnej dostawie towarów, świadczeniu usług na terenie Polski, a także w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Nabywca wystawia zatem fakturę w imieniu nabywcy na rzecz dostawcy. Może również wystawiać jej duplikaty oraz korekty.

Aby móc korzystać z samofakturowania konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy dostawcą i nabywcą w sprawie wystawiania faktur na rzecz oraz w imieniu dostawcy. Przepisy nie precyzują w jakiej formie powinna zostać ona zawarta.

Samofakturowanie jest korzystne szczególnie wtedy gdy nabywcy mają problem z terminowym otrzymywaniem tych dokumentów od swoich kontrahentów. Często stosowane jest również gdy przeprowadzamy kilkanaście transakcji z jednym bądź wieloma kontrahentami.