Czym są środki trwałe?

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji jest ważne ze względu na możliwość zaliczenia wydatków związanych  ich zakupem do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to, że będziemy mogli dokonać amortyzacji tych środków, czyli rozłożyć w czasie koszty związane z ich wprowadzeniem do majątku firmy. (więcej…)

Więcej

Przychody i koszty

Jednymi z najważniejszych rzeczy w księgowości są koszty i przychody. To ich wysokość wpływa na  kształtowanie się wyniku finansowego i wysokość zobowiązań podatkowych z tego tytułu. (więcej…)

Więcej