Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych. Rejestrowane są w nich zapisy operacji gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym. W księdze rachunkowej prócz zapisów księgowych odnaleźć można obroty i salda, księgę główną, księgi pomocnicze, a także składniki aktywów i pasywów. (więcej…)

Więcej

Różnice między księgowym a doradcą podatkowym

Księgowy i doradca podatkowy są zawodami zaufania publicznego. Zarówno księgowy jak i doradca podatkowy mają dostęp do danych finansowych przedsiębiorstw. Uprawnienia obu profesji w pewnej części się pokrywają. (więcej…)

Więcej

Kompetencje biura rachunkowego

Biuro rachunkowe jest przedsiębiorstwem zajmującą się profesjonalnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Jego działalność regulowana jest przepisami ustawy o rachunkowości. Określają one, jakie warunki należy spełnić aby prowadzić księgi rachunkowe innych podmiotów. (więcej…)

Więcej