Polityka rachunkowości – podstawowe informacje

Polityka rachunkowości ma na celu określenie pewnych kluczowych kwestii regulujących wszystkie działania podejmowane w ramach prowadzenia księgowości firmy. 4 najważniejsze zagadnienia, które określa dotyczą: – roku obrachunkowego oraz okresów sprawozdawczych, – metody ustalania wyniku finansowego, wyceny aktywów i pasywów, – sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, – systemu związanego z ochroną danych i zbiorów danych. Na podstawie polityki rachunkowości ocenia się czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób należyty. W polityce rachunkowości…

Więcej

Dzień bilansowy, okres rozliczeniowy

Dzień bilansowy stanowi moment, kiedy to firmy prowadzące pełną księgowość mają obowiązek zamknąć księgę rachunkową i sporządzić sprawozdanie finansowe. Data dnia bilansowego w większości jednostek pokrywa się z dniem, kończącym rok kalendarzowy czyli 31 grudnia. (więcej…)

Więcej