Urlop w okresie wypowiedzenia

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do płatnego, nieprzerwanego i corocznego urlopu wypoczynkowego. Jego wysokość zależy od stażu pracy. W zależności od przepracowanych lat może trwa on 20 lub 26 dni.

Czasem dochodzi jednak do sytuacji, w której pracownik nie zdąży wykorzystać przysługującego mu urlopu przed rozwiązaniem stosunku pracy. Wówczas w okresie wypowiedzenia może otrzymać należne mu dni wolne. Pracodawca wtenczas nie musi wyrażać zgody na przydzielenie wolnego. Urlop w takiej sytuacji przyznawany jest bowiem bez wniosku pracownika.
Co ważne, pracownik musi mieć zapewnione takie samo wynagrodzenie jakie miałby gdyby w rzeczywistości pracował na etacie.

To od pracodawcy zależy, czy w okresie wypowiedzenia pracownik może wykorzystać zaległy urlop. Być może zdecyduje on wypłacić mu ekwiwalent za zaległe świadczenia w zamian za co pracownik przez okres wypowiedzenia będzie musiał nadal piastować swoje stanowisko.