Odwołanie pracownika z urlopu

Każdy pracownik ma prawo do płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Przepisy przewidują możliwość podzielenia urlopu na części, z których jedna powinna trwać nie mniej niż 2 tygodnie czyli 14 dni kalendarzowych.

Pracodawca w wyjątkowej sytuacji może przerwać urlop wypoczynkowy i zobowiązać pracownika do powrotu do pracy. Taka możliwość istnieje tylko wtedy, gdy obecność pracownika w pracy jest spowodowana przez okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego nie jest uregulowane przepisami. Wiadomo jest, że odwołanie może nastąpić tylko w wyjątkowej sytuacji oraz wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów, które poniesie pracownik w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu i powrotu do pracy przez pracodawcę.

Odwołanie pracownika z urlopu w praktyce może być bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Pracownik nie ma obowiązku podawania pracodawcy miejsca swojego wypoczynku, czy też zabierania ze sobą telefonu.

Sprawdź jakie składki musi opłacać pracodawca za pracownika.