Zawieszenie działalności gospodarczej

Doskonałą alternatywą dla likwidacji firmy jest zawieszenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może to zrobić na okres od 30 dni do nawet 24 miesięcy.


Co ważne, musiał on prowadzić swoją działalność przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Jeżeli przyczyną zawieszenia działalności jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem wówczas może trwać ono nawet 3 lata, a w przypadku stwierdzenia u niego niepełnosprawności do 6 lat.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, a także odprowadzać podatku dochodowego oraz składać deklaracji VAT.
W okresie zawieszenia dopuszcza się:
– czynności niezbędne do zachowywania lub zabezpieczenia źródeł przychodów,
– przyjmowanie należności i regulacja zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia,
– zdobywanie własnych środków trwałych i wyposażenia,
– uczestniczenie w postępowaniach sądowych,
– osiąganie przychodów finansowych.