Wiemy, co to bilans – przejdźmy do aktywów

Aktywa są to środki gospodarcze, kontrolowane przez podmiot gospodarczy, o wiarygodnie określonej wartości. Środki te uzyskane zostały w wyniku zdarzeń przeszłych, a w przyszłości wpłyną na korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwa.

Aby dany zasób majątkowy można było zaklasyfikować do grupy aktywów, musi on spełniać następujące warunki:

→ jego wartość musi być wiarygodnie określona. Wartość aktywów można ustalić określając:

1. Koszt zakupu.

2. Wartość wytworzenia.

3. Wartość rynkową.

→ musi istnieć w rezultacie zdarzeń przeszłych, tzn aktywa to jedynie te środki, które miały miejsce przed dniem, na który sporządzamy bilans.

→ mieć w przyszłości wpływ na uzyskanie przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych.

AktywaCzy przedsiębiorstwo musi być w posiadaniu określonego aktywa aby wykazać go w bilansie?                                 Oczywiście nie. Wystarczy, że dany zasób jest kontrolowany przez firmę, że ponosi ona ryzyko związane na przykład z jego uszkodzeniem, a także kontroluje korzyści z niego płynące. W takiej sytuacji firma powinna wykazać aktywo w bilansie, nawet jeśli nie jest jego prawnym właścicielem. Przykładem takiej sytuacji jest leasing finansowy.

Aktywa możemy podzielić na:

 ►trwałe,

 ►obrotowe.