Zmiany w płaceniu składek do ZUS

Prowadząc działalność gospodarczą obowiązkiem większości przedsiębiorców jest płacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania kilku przelewów, w zależności od tego jakie składki czy fundusze opłacają.

Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie posiadał swój indywidualny numer rachunku, na który dokonywać będzie tylko jeden przelew, niezależnie od tego jakie składki i fundusze opłaca.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął informowanie płatników składek 1 października 2017 roku. W przypadku, gdy płatnik nie otrzyma listu z numerem rachunku musi zgłosić się do ZUSu. Numer rachunku składać się będzie z 26 cyfr, z czego cyfry od 3 do 10 będą oznaczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast ostatnie 10 cyfr będzie Numerem Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcy.

Wprowadzone zmiany znacznie ułatwią przedsiębiorcom dokonywanie obowiązków wobec ZUSu. Pieniądze, które przeleje płatnik będą księgowane, a następnie automatycznie rozdzielane na poszczególne składki i fundusze.