Czym są dowody księgowe?

Dowody księgowe to podstawy zapisów, które w firmach występują w formie wielu rodzajów dokumentów. Wszelkie dokumenty stanowiące podstawę księgowania wymagają przed złożeniem kontroli, pod względem legalności oraz prawidłowości zdarzeń oraz operacji. Wykonanie badania merytorycznego i formalno-rachunkowego stwierdza się i uwidacznia poprzez złożenie podpisu osoby upoważnionej. (więcej…)

Więcej

Księgowanie bez faktury

Niestety bardzo często dochodzi do sytuacji gdy mimo dokonania określonej transakcji nie dotarły do nas dokumenty źródłowe, które to potwierdzają. Wówczas pojawia się problem odnośnie tego jak ująć dane zdarzenie w księgach rachunkowych. (więcej…)

Więcej

Dowody księgowe

Wszystkie wydatki firmy należy księgować w Księdze Przychodów i Rozchodów na podstawie odpowiednich dokumentów. Dokumenty te nazywane są dowodami księgowymi, a najpopularniejszym z nich jest faktura. (więcej…)

Więcej

Obowiązki przedsiębiorcy względem dokumentacji firmowej

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do przechowywania dokumentów, powstających w firmie. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków, gdyż jego niedopełnienie może mieć bardzo poważne skutki, w przypadku wystąpienia kontroli podatkowej. (więcej…)

Więcej