Faktura zbiorcza

Faktura zbiorcza służy do dokumentowania odrębnych dostaw towarów bądź usług wykonywanych w trakcie jednego miesiąca. Co ważne musi dotyczyć jednego kontrahenta. Dokument ten powinien być wystawiony nie później niż do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w którym została dokonana dostawa towarów. (więcej…)

Więcej

Jak przechowywać faktury?

Przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność, samodzielnie decyduje o tym jak przechowywać swoje faktury. Bardzo ważne jest jednak, że sposób ten musi być zgodny z wymogami. (więcej…)

Więcej

Faktoring

Faktoring to usługa księgowa, która opiera się na nabywaniu wierzytelności przez Faktora, a następnie ich finansowaniu i zarządzaniu nimi. Tak więc to faktorant otrzymuje zapłatę po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do faktora kopii faktur. (więcej…)

Więcej

Faktura zaliczkowa

Z zaliczką przedsiębiorca ma do czynienia, gdy sprzedawca otrzyma pieniądze na wykonanie danej transakcji jeszcze zanim zostanie ona zrealizowana. (więcej…)

Więcej