Czy faktura musi być podpisana?

Faktura to podstawowy dokument funkcjonujący w obrocie gospodarczym, będący potwierdzeniem dokonania transakcji oraz skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego. Z tego powodu faktura VAT powinna zawierać wszystkie potrzebne dane, a jeszcze niedawno kwestią sporną było to, czy powinna zostać własnoręcznie podpisana przez stronę wystawiającą.  (więcej…)

Więcej

Poprawne terminy wystawienia faktury na żądanie

Wystawienie faktury na żądanie w przypadku transakcji pomiędzy dwiema firmami, najczęściej odbywa się od razu po zakończeniu zakupu. Ułatwia to również terminowe regulowanie należności finansowych, czyli chroni interes sprzedawcy towaru lub usługi. (więcej…)

Więcej

Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktur?

Najważniejszą rzeczą przy wystawianiu faktury jest to, aby robić to poprawnie, czyli zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać o tym, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać określone przez odpowiednie zarządzania elementy. Wśród nich znajdują się m.in. stawka podatku VAT, dane stron, czy też ilość sprzedanych towarów lub usług. (więcej…)

Więcej

Czy można zaksięgować znalezioną fakturę?

Odnalezienie zagubionej lub przeoczonej faktury, która bez wątpienia mogłaby zostać zaliczona w firmowe koszty, to częsta sytuacja w wielu przedsiębiorstwach. Jeśli pomimo upływu czasu jest ona czytelna, można ją rozliczyć. Zgodnie z obowiązującym prawem, VAT z faktury zakupowej rozlicza się w okresie przypadającym na datę wystawienia faktury lub jednym z dwóch kolejnych okresów. (więcej…)

Więcej

Samofakturowanie

W procesie samofakturowania dostawca wydający towar lub wykonujący usługę nie potwierdza tego żadnym dokumentem, a obowiązek wystawiania faktury VAT zostaje przerzucony na nabywcę, który powinien dopełnić go w chwili otrzymania świadczenia. (więcej…)

Więcej

Faktura korygująca – najważniejsze informacje

Zdarza się, że wystawcy faktur popełnią błąd merytoryczny lub rachunkowy. Istnieje możliwość poprawienia tych informacji poprzez wystawienie faktury korygującej, której celem jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktura korygująca jest tak samo ważna jak faktura pierwotna. (więcej…)

Więcej