Rachunek zysków i strat

W sprawozdaniu tym następuje rozwinięcie wyniku bilansowego, które wskazuje na ekonomiczną strukturę i źródło powstania. W sprawozdaniu tym następuje rozwinięcie wyniku bilansowego, które wskazuje na ekonomiczną strukturę i źródło powstania. (więcej…)

Więcej

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji dotyczący obowiązku pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Przepisy zawarte w Kodeksie pracy mają obowiązywać od 1 września 2016 roku. (więcej…)

Więcej

Wycena aktywów i pasywów

Składniki majątku i źródeł ich finansowania wycenia się stosując się do rzeczywiście poniesionych na ich nabycie/ wytworzenie kosztów z zachowaniem zasady ostrożności. (więcej…)

Więcej

Umowa o pracę po zmianach w Kodeksie pracy

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy, które weszły w życie 22 lutego 2016 roku, nakładają na przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników na umowę o pracę obowiązek korzystania z nowego wzoru umowy o pracę.  (więcej…)

Więcej

Kompetencje biura rachunkowego

Biuro rachunkowe jest przedsiębiorstwem zajmującą się profesjonalnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Jego działalność regulowana jest przepisami ustawy o rachunkowości. Określają one, jakie warunki należy spełnić aby prowadzić księgi rachunkowe innych podmiotów. (więcej…)

Więcej

Kto może rozliczać się na podstawie karty podatkowej, a kto nie?

Najprostszą metodą prowadzenia rachunkowości jest karta podatkowa. Wymaga ona tylko ustalenia wymiaru podatku w określonej kwocie, zgodnej z rodzajem prowadzonej działalności, liczbą zatrudnionych pracowników oraz mieszkańców w miejscowości wykonywania działalności gospodarczej. Jednak by móc rozliczać się z podatku w tak prosty sposób należy spełnić liczne warunki. Nie wystarczy bowiem możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. (więcej…)

Więcej

Najważniejsze skróty księgowe

Są pewne skróty, które powinien doskonale znać każdy księgowy, a także każdy kto z księgowością ma jakąkolwiek styczność! Zapoznaj się z nimi i sprawdź, czy oby na pewno żaden skrót nie jest Ci obcy! (więcej…)

Więcej

Raj podatkowy

Rajem podatkowym określa się państwo, które charakteryzuje się korzystnymi przepisami prawa podatkowego dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Państwo takie jest najczęściej słabo rozwinięte i dlatego wiele osób chce w niego inwestować z myślą, że to się opłaci. (więcej…)

Więcej