Czym jest fuzja przedsiębiorstw?

Fuzja, jako pojęcie występujące w ekonomii oznacza łączenie się dwóch lub kilku przedsiębiorstw. Na wskutek tego procesu, powstaje nowy podmiot gospodarczy. Możemy rozróżnić kilka rodzai fuzji, a mianowicie poziomą, pionową oraz konglomeratową. (więcej…)

Więcej

Badanie księgowe sprawozdania finansowego

Sporządzanie sprawozdania finansowego nie raz wiąże się spełnieniem dodatkowego obowiązku, jakim jest badanie księgowe sprawozdania finansowego (zwane także audytem księgowym). (więcej…)

Więcej

Różnice w prowadzeniu KPiR

Prowadzeniem KPiR może zajmować się zarówno sam przedsiębiorca, jak i biuro rachunkowe. Różnice te mają wpływ na pewne zasady, dotyczące prowadzenia księgowości w ten sposób.  Sposób ewidencji księgowej nie zmienia się w przypadku prowadzenia KPiR przez biura rachunkowe. Ciągle obowiązuje zasada, że zapisy w księdze muszą być dokonywane na podstawie odpowiednich dowodów księgowych, chronologicznie i systematycznie.   (więcej…)

Więcej

Księga rachunkowa, a KPIR

Zarówno księga rachunkowa jak i podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) są narzędziami ewidencji księgowej. To właśnie je najczęściej wykorzystuje się do prowadzenia księgowości – pełnej lub uproszczonej. (więcej…)

Więcej

Jak poradzić sobie z podatkami?

Podatki bywają nie lada utrudnieniem dla przedsiębiorców. Trudności z rozliczaniem mają nie tylko małe firmy, lecz także duże przedsiębiorstwa. Co zrobić by zadbać rozliczenia podatkowe i nie przepłacić?   (więcej…)

Więcej

Obsługa kadr i płac

Obsługa z zakresu prowadzenia kadr i płac jest coraz częściej wybierana przez przedsiębiorców. Zatrudnienie pracowników wiąże się z wieloma obowiązkami, które aby wypełnić trzeba mieć odpowiednią wiedzę z tego zakresu. Wielokrotnie przedsiębiorca nie jest w stanie się tym zająć osobiście, dlatego musi powierzyć to zadanie innym.   (więcej…)

Więcej

Obowiązki księgowego według prawa

Można powiedzieć, że księgowy jest bardzo zapracowaną osobą, chociaż nie zawsze jest to widoczne. Mimo tego, że osoba ta ma wiele obowiązków, ciąży na nie j także spora odpowiedzialność.  (więcej…)

Więcej

Dzień bilansowy, okres rozliczeniowy

Dzień bilansowy stanowi moment, kiedy to firmy prowadzące pełną księgowość mają obowiązek zamknąć księgę rachunkową i sporządzić sprawozdanie finansowe. Data dnia bilansowego w większości jednostek pokrywa się z dniem, kończącym rok kalendarzowy czyli 31 grudnia. (więcej…)

Więcej

Czemu biuro rachunkowe, a nie księgowa?

Własna firma, nowe wyzwania i … KSIĘGOWOŚĆ.   Księgowość to istotna sprawa nawet w najmniejszej firmie. Nie zawsze jest w stanie zająć się nią tylko przedsiębiorca. Niejednokrotnie będzie mu potrzebna pomoc… (więcej…)

Więcej